Řád a chaos – Příběh energie

Jim Al-Khalili nám ve svých dvou miniseriálech demonstruje, jak objevil člověk zákony, podle nichž se řídí vesmír, a jak poznal dva nejdůležitější pojmy dnešní epochy – pojmy energie a informace. V první části se snaží odpovědět na otázku, zdali vůbec víme, co to energie je. Ve druhé části se dozvíme, jak využil člověk sílu skrytou ve znacích – od vzniku prvních abeced, přes vynález telegrafu a děrného štítku, až po bity.

(Visited 88 times, 1 visits today)

Podobné videá