Veľké prírodné katastrofy – tsunami

Dokument o vzniku a následkoch tejto ohromnej masy vody.

(Visited 216 times, 2 visits today)

Podobné videá