Veľké prírodné katastrofy – tsunami

Dokument o vzniku a následkoch tejto ohromnej masy vody.

(Visited 206 times, 1 visits today)

Podobné videá